graskeurmerklogo

Gras Keurmerk

graskeurmerklogo

 

grasbutton Keurmerk

grasbutton

Organisatie

grasbutton

Levend Landschap

grasbutton

Landschaps-stallen

grasbutton

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het ei

bullet

Kippen-info

bullet Ei-kwaliteiten
bullet Servicelijn
bullet Actueel
 
 
   

 

   
 
 

Organisatie

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting
Gras Keurmerk

 

ONG

 
    BESTUUR             BESTUUR        
           
REGISTRATIE     RAAD VAN ADVIES  
 • Certificering Gras Keurmerken
 • Modificatie en uitgifte Normering Gras-dierhouderij
 • Toezicht op naleving Gras dierhouderij en Gras-keurmerk Licentie Certificaten
 • Voorzitter (onafhankelijk)
 • Commissieleden (gekozen)
Kind in de Wei
  AKTIVITEITEN  
 • Acitiviteiten voor kinderen
 • Overleg betreffende behartiging van de belangen van organisaties welke zijn betrokken bij de productie en verhandeling onder een van de Gras-dierkeurmerken
 
             
Gras RESEARCH   COMMISSIES  
 • Onderzoek Gras-dierhouderijsystemen
 • diervoederbedrijven
 • supermarktorganisaties
 • eier-groothandel
 • slachterijen
 • pluimveehouderij
 • varkenshouderij
 
 • vleesveehouderij
 • melkveehouderij
 • zuivelbereiding
 • maatschappelijke organisaties
 • onafhankelijke deskundigen
   
           
Gras BURGER Organisatie  
 • Activiteiten ter uitbreiding van de Grasdier landbouw
           
STICHTING GRAS KEURMERK legt t.a.v. haar werkzaamheden verantwoor-ding af aan het ONG. ONG (RAAD VAN ADVIES) geeft advies aan de Stichting Gras Keurmerk betreffende de Gras-dier Normering en de belangen van betrokkenen.


©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.