graskeurmerklogo

Gras Keurmerk

graskeurmerklogo
grasbutton Keurmerk

grasbutton

Organisatie

grasbutton

Levend Landschap

grasbutton

Landschaps-stallen

grasbutton

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het ei

bullet

Kippen-info

bullet

Ei-kwaliteiten

bullet Servicelijn
bullet Beurzen
   
 
 
   

 

   
 
 

LANDSCHAPS-STALLEN

 
 
 
 
 
 
 varkens in landschap
 
  grasmeisje
 

grashennen

In Nederland en de rest van Europa worden de varkens, kippen, kuikens, kalveren en koeien in grote aantallen per stal gehouden.
Dit is ontstaan doordat de boeren na de 2de Wereldoorlog tegen een zeer lage prijs hun landbouw-producten moesten kunnen leveren. Veel dieren per m² is goedkoop.

Dit werd mogelijk, omdat ze nooit meer buiten kwamen. Geldt niet voor koeien.
In zeer grote stallen leven de dieren in kooien (legkippen) of op betonnen vloeren met gleuven, waardoor de mest naar de mestkelders wegzakt.

Geen Ziekte en Milieuvervuiling
Zouden we de dieren in deze stallen naar buiten laten, dan ontstaat een onhoudbare situatie.
Bij iedere stal zou een grote hoeveelheid mest buiten terecht komen, waardoor de dieren in hun eigen mest zouden rondlopen en ziek worden.
Dit zou het milieu zeer schaden en erg gaan stinken.

Grasdier Landbouw
In de Grasdier Landbouw komen deze dieren wel dagelijks buiten.
Dit kan echter alleen maar als de dieren ook in de toekomst in kleine groepen worden gehouden.
De Grasdier Norm die we daarbij aanhouden per stal is:

 
Huidige Veehouderij
Grasdier Norm
 
Aantal dieren per stal
(+ weiden)

Aantal Grasdieren
per stal (+weiden)

legkippen
30000
-
120000
6000
kuikens
25000
-
55000
9000
varkens
600
-
3000
500
kalveren
100
-
1200
50
koeien
50
-
150
50

Stallen in het Landschap
Nu worden bijna alle stallen direct bij de boerderij geplaatst, zodat er vaak een groot stallen complex ontstaat bij iedere boerderij. Door het houden van Grasdieren die dagelijks buiten komen, kan dit niet meer.

Een boer die nu 30.000 legkippen (batterij) houdt, zal in de toekomst volgens de Grasdier Norm 5 stallen bouwen van ieder 6.000 kippen.
Rond iedere stal zal veel weide nodig zijn om de kippen te kunnen laten grazen.
Tussen de hokken onderling zal daardoor ca. 300 meter afstand moeten zitten.
Ook bij stallen voor varkens, kuikens en kalveren zal veel roetveld en weide nodig zijn. Deze stallen zullen voorzien worden van bomen en struikgewas, zodat ze worden opgenomen in de groene omgeving en er een prachtig parklandschap ontstaat. Gevarieerd en natuurlijk. Landschap waarop we trots mogen zijn.

Gras-Burgers
Een gigantisch, nationaal project, waarbij alle boeren betrokken zullen zijn.
Dit kan alleen wanneer het gedragen wordt door de klanten in de winkels, welke zullen kiezen voor producten met het Grasdier Keurmerk zoals bij de Gras Eieren.
Stapt u ook over en wordt u ook een Gras-BURGER die bepaalt hoe ons
Levend Landschap er in de toekomst in Nederland uit ziet?

Grasburger worden
Een Gras-BURGER kiest voor producten met het Gras-Keurmerk zoals de Gras-eieren afkomstig van Graskippen, die dagelijks lekker buiten kunnen grazen.
Wilt u ook, dat alle landbouwdieren in Nederland dagelijks naar buiten kunnen, steun dan Stichting Gras Keurmerk en word Grasburger. De 400 miljoen landbouwdieren vinden dat geweldig. Breng uw stem uit op www.grasburger.nl.

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.