logo graskeurmerk

Gras Keurmerk

logo graskeurmerk

Grasdierhouderij Normering

 
 

 
 

button

Keurmerk

button

Organisatie

button

Levend Landschap

button

Landschaps-stallen

button

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het ei

bullet

Kippen-info

bullet Ei-kwaliteiten
bullet Servicelijn
bullet Beurzen
 
 
 

 

Normering voor dierhouderij onder Graskeurmerk
De normeringen zijn opgebouwd uit regels voor het houden van legkippen, jonge leghennen, vleeskuikens, varkens en koeien welke regelmatig buiten kunnen verblijven in weiden en/of wroetvelden, toegang hebben tot aangepaste stalruimte en waarvan het vlees, de melk of de eieren bestemd is / zijn voor verkoop onder een van de Graskeurmerken.

Deze uitgave van normering voor GRAS-dierhouderij is met de meeste zorg samengesteld.
Stichting Gras Keurmerk kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schadelijke gevolgen die bij de gebruikmaking van de in deze uitgave vermelde gegevens zouden kunnen onststaan.
Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Gras Keurmerk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook en van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

Voor de dierhouderij zijn er normeringen opgesteld voor Graskuikens, Jonge Grashennen, Graskippen, Grasvarkens, Grasrunderen.

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.