logo graskeurmerk

Gras Keurmerk

logo graskeurmerk
grasbutton Keurmerk

grasbutton

Organisatie

grasbutton

Levend Landschap

grasbutton

Landschaps-stallen

grasbutton

Dierhouderij normering

bullet

De Een op het ei

bullet

Kippen-info

bullet

Ei-kwaliteiten

bullet Servicelijn
bullet Beurzen
   
   
 
   

 

 

   
   
 

 

 

DE ÉÉN OP HET EI

 
 
 
 
 
 
 grasvarkens
 
  grasschapen
 

graskippen

Er heerst nogal eens verwarring over Gras-Eieren en Vrije Uitloop eieren, sinds er in 2003 naast Gras Eieren ook gewone Vrije Uitloop eieren op de markt zijn gekomen.

Bijgaand overzicht geeft aan wat de verschillen zijn:
Beide soorten eieren vallen officieel onder de categorie Vrije uitloop volgens de EU-wetgeving en moeten dus een code 1 op het ei gestempeld krijgen.

    Gras
KEURMERK
EU
VRIJE UITLOOP
1 Krijgen de kippen uitsluitend plantaardige voeding? ja nee
2 Mogen er chemische kleurstoffen aan de voeders worden toegevoegd? nee ja
3 Hoeveel weide krijgt iedere kip? 4 per kip 4 per kip
4 Mogen de graasweiden worden behandeld met chemische gewasbeschermingsmiddelen? nee ja
5 Hoeveel kippen zitten er per 1 m2 staloppervlak? 7 9 - 18
6 Stalgrootte (aantal kippen) gem. 6.000 tot 53.000
7 Komen de kippen buiten? 90% wel 10% wel
8 Landschapsstallen?
(stallen worden omringd door bomen met struikgewas)
ja nee
9 Volières nee ja

De Normering Houderij Graskippen is echter veel strenger dan de EU normering voor Vrije Uitloopkippen omdat Gras Eieren ook onder het Gras Keurmerk vallen.

Belangrijkste verschil is, dat er volgens de EU normering 18 kippen per 1 m² hokoppervlak gehouden mogen worden. Bij Graskippen is dat slechts 7.

GÉÉN VOLIÈRES
De Vrije uitloop kippen worden bovendien in volièrestallen gehouden, wat inhoudt, dat ze in meerdere woonlagen boven elkaar leven.
Voor Graskippen zijn volièrestallen niet toegestaan, omdat in de praktijk blijkt dat een groot deel van de kippen dan nooit buiten komt.
Stallen met Vrije Uitloop-kippen zijn vaak erg groot (10.000 tot 50.000 kippen per stal).
Bij Graskippen is dat gemiddeld 6.500 kippen.
Kippen lopen vaak niet verder dan 200 meter van de stal, ook als er verderop voldoende ruimte is.

Bij een stal met 50.000 kippen, blijft het grootste gedeelte van de 12,5 hectare weiland, die de kippen bij zo’n grote stal ter beschikking zouden moeten hebben, onbezet.
Wel komen deze kippen vooral in de eerste 100 meter weiland direct voor de stal.
De overbemesting bij de stal is dan ook erg groot.
Uit onderzoek blijkt tevens, dat slechts 10% van de Vrije Uitloopkippen buiten komt wat de gezondheid van de dieren niet ten goede komt.

GEZOND NAAR BUITEN
Doel van de strengere normering voor de Houderij van Graskippen is juist om er naar toe te werken dat kippen zo gezond mogelijk naar buiten kunnen en er geen snavels meer gekapt hoeven te worden. Daar werken we stapje voor stapje naar toe.
Duidelijk is dat dit niet gaat met 18 kippen per 1 m² oftewel door meer kippen in een stal te stoppen.

De 1 op het EI geeft dus geen garantie voor het gezond naar buiten gaan van de kippen.
Het Gras Keurmerk is in 1993 ingevoerd en geeft aan dat zij voldoen aan een veel strenger houderijsysteem dan volgens de EU-wetgeving verplicht is.

©Stichting Gras Keurmerk, Postbus 110, 9530 AC Borger.
®©GrasKeurmerk / Gras / Gras / Grasvarkens / Graskippen / Graskuikens / Gras Rund / Graskalf / Grasdier / Grasvlees / Grasmelk / Gras Eijs / Grasmeisje / Grasaardappelen / Grasfruit / Grasappels zijn wettig gedeponeerde merken welke door Stichting Gras Keurmerk worden gecertificeerd.